Trường Đại học Công nghệ – ĐHQG Hà Nội

Trường Đại học Công nghệ (UET) là một trường đại học thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Đại học Công nghệ là một trong những cơ sở đào tạo về nhóm ngành kỹ thuật, công nghệ hàng đầu ở Việt Nam, đồng thời là 1 mô hình Đại học tiên tiến khi kết hợp […]

Trường Đại học Công nghệ (UET) là một trường đại học thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Đại học Công nghệ là một trong những cơ sở đào tạo về nhóm ngành kỹ thuật, công nghệ hàng đầu ở Việt Nam, đồng thời là 1 mô hình Đại học tiên tiến khi kết hợp giữa học tập và nghiên cứu. Trường Đại học Công nghệ nằm ở số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, trong khuôn viên Đại học Quốc gia Hà Nội.