T7, 04 / 2015 5:12 chiều | eweb

Bạn có cơ hội tìm hiểu về chương trình đào tạo, cơ hội học bổng tới 50% học phí trường James Cook Singapore và kinh nghiệm du học khi tham dự hội thảo của VISCO diễn ra tại 4 thành phố: Đà Nẵng, Hải Phòng, TP HCM và Hà Nội.
Đại học James Cook Singapore (JCUS) vừa đạt chứng nhận EduTrust Star của Singapore công nhận về chất lượng giảng dạy quốc tế. Sinh viên đăng ký học khóa học khai giảng tháng 7/2015 tại JCUS sẽ có cơ hội thi lấy học bổng 50% học phí toàn bộ khóa học cử nhân hoặc thạc sĩ và nhiều phần học bổng có giá trị khác.

22-5-201527-2843-1432521931


Bài viết cùng chuyên mục