T2, 05 / 2015 5:06 chiều | eweb

Do chỉ tiêu với thí sinh nữ vào các trường công an năm 2014 có hạn nên điểm chuẩn với nữ cao hơn nhiều so với điểm chuẩn dành cho thí sinh nam cùng khối thi.
Theo thông tin từ Tổng cục xây dựng lực lượng công an nhân dân (CAND), điểm chuẩn vào một số trường CAND đã được phê duyệt. Nhìn chung, điểm chuẩn vào các trường CAND vẫn giữ ổn định, tuy nhiên, do chỉ tiêu với thí sinh nữ có hạn nên điểm chuẩn đối với nữ rất cao.

Điểm chuẩn các trường ngành công an như sau:

……………………… bla bla ……………………

Hai trường là Học viện Cảnh sát nhân dân và Đại học Phòng cháy chữa cháy đang báo cáo lãnh đạo Bộ Công an phương án điểm chuẩn.


Bài viết cùng chuyên mục